Structuur & Organisatie

   

   

  Wat doet Bureau Haast ?

  Bureau Haast houdt zich bezig met structurering, advies & begeleiding van bedrijfsprocessen.

  Actueel en voltooid :

  * Wilmar Oleochemicals BV, 
  In aanloop naar de oplevering van de recent gebouwde fabriek in De Botlek, was het noodzakelijk alle bijbehorende technische specificaties onder te brengen in een digitale bibliotheek. Samen met Wilmar Oleochemicals heeft Bureau Haast een digitaal raamwerk gebouwd, waarin alle specificaties, documenten en vergunningen konden worden verzameld. Deze documentatie is op deze wijze overzichtelijk opgeborgen en snel toegankelijk voor een ieder die op zoek is naar specifieke informatie.


  adviseur De Oestercompagnie, "Oesters is wat wij doen, alles oesters"
  op verzoek van De Oestercompagnie heeft Bureau Haast gekeken naar een vernieuwde bedrijfsstructuur waarin de logistieke stromen binnen het bedrijf nóg efficienter konden worden ingericht. En dat is gelukt ;-) De distributielijnen zijn korter, duidelijker en inmiddels ingevoerd binnen de organisatie.
  Daarnaast heeft Bureau Haast met frisse blik gekeken naar de  groeiende bedrijfstak binnen de De Oestercompagnie, namelijk de vertegenwoordiging op nationale én internationale kunstbeurzen. Door het inzichtelijk maken van het logistieke proces werd een passend format gevonden waarin nauwkeurig en weldoordacht alle elementen van het evenement zijn opgenomen.

     
  * adviseur Craeghs Consultancy BV,
  in opdracht van Craeghs Consultancy heeft Bureau Haast zich bezig gehouden met het inventariseren, analyseren en stroomlijnen van de werkprocessen binnen het bedrijf.
  Om een nieuwe structuur te borgen binnen de organisatie werd door Bureau Haast, uiteraard samen met Craeghs Consultancy, een bedrijfsprotocol geschreven waarin alle
  processen een helder raamwerk voor de medewerkers vormen.

  inventarisatie onderwijsgegevens
  inzichtelijk maken van testgegevens waardoor een helder beeld geschetst kon worden van de leerlingprestaties van middelbare scholieren in de diverse leerjaren. Deze inventarisatie werd gebruikt in het uiteindelijke advies richting de onderzochte onderwijsinstelling.

  projectleider Studio for Unsolicited Architecture
  , (Schieblock in Rotterdam)
  De Studio signaleert dat té veel waardevolle ontwerpideeën en goede plannen op de plank blijven liggen. Door kansrijke projecten, die de maatschappij centraal stellen, te adopteren, brengt de Studio de plannen een grote stap verder richting realisatie. 

  * projectmanager Sailing Travel Group,
  adviserende rol op het gebied van netwerkopbouw en en evenementen

  * projectbegeleiding Medisch Centrum De Boei,
  structurerende taken op het gebied van dossierarchivering

  * projectleider Boekwinkel bij Verbouwing
  in verband met de verbouwing van het NAi, werd voor de NAi booksellers een tijdelijke huisvesting gecreëerd op het grasveld naast het instituut.

  *
  facilitair projectleider De Dependance,
  zorgen dat de platformactiviteiten van het NAi in het Schieblock een passende plek vonden

  Gespecialiseerd in :

  het analyseren van de rode draad binnen bedrijfsgegevens, het verbinden van alle elementen binnen een proces en het vertalen van ideeën naar de realiteit.