Structuur & Organisatie

   

   

  Bureau Haast

  Bureau Haast

                            Structuur & Organisatie  Bureau Haast zet overzichtelijke administratie-systemen op, thuis en op kantoor.

  Bureau Haast brengt zorgvuldig en gedetailleerd data en bedrijfsgegevens in kaart.

  Bureau Haast ruimt op, reorganiseert, structureert én is dol op praktische oplossingen.  Kortom; Bureau Haast is gespecialiseerd in het ordenen en structureren van ogenschijnlijke chaos..  Een aantal voorbeelden:  Samen met Wilmar Oleochemicals heeft Bureau Haast een digitaal raamwerk gebouwd, waarin specificaties, documenten en vergunningen konden worden verzameld. De documentatie werd op deze wijze overzichtelijk opgeborgen en snel toegankelijk.

  Op verzoek van De Oestercompagnie is gekeken naar een vernieuwde bedrijfsstructuur waarin de logistieke stromen binnen het bedrijf nóg efficiënter konden worden ingericht. En dat is gelukt ;-)
  De distributielijnen zijn korter, duidelijker en inmiddels ingevoerd binnen de organisatie.

  In opdracht van Craeghs Consultancy heeft Bureau Haast zich bezig gehouden met het inventariseren, analyseren en stroomlijnen van de werkprocessen binnen het bedrijf. Om een nieuwe structuur te borgen binnen de organisatie werd, uiteraard samen met Craeghs Consultancy, een bedrijfsprotocol geschreven waarin alle processen een helder raamwerk vormen voor de medewerkers.

  Voor het inzichtelijk maken van testgegevens van een onderwijsinstelling werd een inventarisatie gemaakt van de leerlingprestaties van middelbare scholieren in diverse leerjaren. Hierdoor ontstond een helder beeld van de leeropbrengsten door de jaren heen.